Hitelközvetítőknek: Lépjen be vagy regisztráljon!
Adatbázisunkban jelenleg
923 hitelközvetítő
115.707 ügyfél
690.030.828.375 Ft
hiteligényéből választhat!

Adatkezelési Tájékozató és felhasználási feltételek

A Hitelek24 használatának megkezdése előtt minden regisztrált felhasználó (hiteligénylő és szerződött tanácsadó) köteles elolvasni és elfogadni a Hitelek24 felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a hitelek24 oldallal és elfogadja a AT-t. A (a továbbiakban Hitelek24) azAT jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Hitelek24 saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Hitelek24 szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben bármely felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérdését az ugyfelszolgalat@hitelek24.comcímre írhatja le, ezen kérdésekre 48 órán belül ad választ a Hitelek24.

A Hitelek24 elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából és a rendszer meghibásodásából eredő esetleges károkért  felelősséget nem vállal.

A Hitelek24 elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Hitelek24 a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hitelek24 az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Regisztráció és felhasználás


Az oldalon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek. A regisztráció után a Hitelek24 rendszerében regisztrált szerződött partnerek (hitelközvetítők) veszik fel a kapcsolatot a hiteligénylő ügyfelekkel.


A Hitelek24 szolgáltatását bármely partner (hiteligénylő vagy szerződött tanácsadó) kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

és

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A hitelek24 a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A Hitelek24 továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.
A Hitelek24 nem vállal felelősséget az adatok, információk naprakész pontosságáért, de igyekszik az információkat - lehetőségéhez mérten - frissíteni.

Személyes adatok

 

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett(ek) ahhoz hozzájárult(ak), vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A hitelek24 a regisztrációt és hiteligénylési adatok szolgáltatását végrehajtó felhasználó, mint hiteligénylő felhasználó felhatalmazza és hozzájárulását adja, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím, e-mail cím és telefonszám kiadható és továbbítható legyen a Hitelek24 rendszerében regisztrált hitelközvetítők részére, hiteligénylés intézése ügyében.

Az adattovábbításról a hitelek24 minden esetben, a regisztrációban megadott e-mail címére küld egy e-mailt, amiben szerepel az adattovábbítás címzettjének neve, amit a regisztrált tanácsadó partner szintén a regisztráció alkalmával adott meg és járult hozzá. A regisztrált hiteligénylőnek így lehetősége van nyomon követni adatainak a továbbítását. Az értesítés minden esetben tartalmaz egy lemondási lehetőséget, egy úgynevezett linket, amely használatával törölheti hitelkeresési igényét, ezzel együtt adatait az adatbázisból. Ezen lehetőség használatával a Hitelek24 adatkezelési felhatalmazása megszűnik.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. A Hitelek24 az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A Hitelek24 weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthat elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A Hitelek24 a cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használhatja. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat a Hitelek24 30 napig tárolja.

Minden regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím és e-mail cím tárolása a 30. nap után is lehetséges legyen, a hozzájárulás visszavonásáig.

Mint hitelközvetítő felhasználó, illetve az általa képviselt gazdasági társaság egyértelműen és kifejezetten hozzájárulásomat adom/adja és felhatalmazom/felhatalmazza a hitelek24-t, hogy a regisztrációnál megadott adataimat/adatait, nevemet/nevét, telefonszámomat/telefonszámát, e-mail címemet/címét továbbítsa azoknak a címzetteknek, akiket a felhasználó a rendszerből kiválaszt hitelügyintézés céljából.

Mint felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hitelek24 a regisztrált e-mail címre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez a Hitelek24 rendszer használatának egyik feltétele, és regisztrációm törlése után visszavonásig használja ezt.

A Hitelek24 amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbázis és regisztrációs irányelvek

A szolgáltatás kizárólag regisztráció után érhető el, a Hitelek24 a rendszer teljes használatát önkéntes regisztrációhoz köti.

Az adatbázisban a Hitelek24 magánszemély regisztrációja esetén a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti.  Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A megadott adatok módosítását, a regisztráció törlését a honlapon el lehet végezni.

A hiteligénylés alatti adatkezelés

A hiteligénylés leadása, a regisztráció után a hiteligénylés adatainak egy része lesz látható a Hitelek24 regisztrált hitelközvetítők számára, a személyes adatok ebben az esetben nem lesznek elérhetőek.

Az ügyféligényekből a szerződött, regisztrált hitelközvetítő kiválaszthatja az érdekkörébe tartozó igényléseket, kiválasztás után a rendszer e-mailt küld a regisztrált hiteligénylőnek a hitelközvetítő nevéről az adattovábbítás nyomonkövethetősége érdekében. Az e-mail tartalmaz egy linket, amiben lehetőség van az adatbázisból történő leiratkozásra (lásd fent).

A hitelközvetítők ügyfélkiválasztás alatti adatkezelése

A szerződött, regisztrált tanácsadók a hitelt igénylők adataihoz kiválasztás után juthatnak hozzá, a szolgáltatási csomagok szerint.

Havi szinten a megrendelt csomag szerinti ügyfélmennyiség kiválasztására van lehetőség, a megrendelt és kifizetett előfizetői szolgáltatások szerint. A szolgáltatás csak díjfizetést követően érhető el a hitelközvetítők számára. A hitelek24 oldalra az ügyfél regisztráció önkéntes így garantálni nem tudjuk sem a területi eloszlást sem az ügyfelek konkrét vagy érdeklődő hitelcélját illetve hitelképességét. Kérjük mindenképp ennek tudatában fizessen elő mert reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni.

Adatok tárolása és biztonsága

 

A Hitelek24 gondoskodik minden olyan műszaki és technikai intézkedésről, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező biztonsági kockázatokkal szembe megfelelő védelmi szintet tud biztosítani.

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatáért, és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

 
Mobilweb Service Szolgáltató Kft
Cg.szám:01-09-179305
Adószám:24730770-2-43.
NAIH-70494/2016.

1188 Budapest, Saláta u. 23/a 

     Pénzügyi és gazdasági hírek, hitelek, információk.